סקירת נעליים – Under Armour Curry 6

ספק שמועה ספק מציאות: לפי מה ששמענו בצוות, אומרים שסטפן קרי חתם באנדר ארמור בעקבות יחס מזלזל מנייקי, כשאלה התבלבלו ובמצגת הגיוס שלו הציגו את הפרצוף של דוראנט.