אנדרו ויגינס, אולי תפרוץ כבר?

אנדרו ויגינס

סער ברעם כותב לנו את הטור בנימה קצת מייאשת – 4 עונות והשחקן אנדרו ויגינס נשאר במקום – הראשון קורא לאחרון לפרוץ ולגרום לכל הליגה להבין שהיא טועה ומטעה